European Communication Monitor 2023: trends en uitdagingen #3

Communicatie wordt steeds digitaler en visueler. Dat zien we in de manier waarop sociale media evolueren. Maar ook de nakende komst van augmented reality (AR), virtual reality (VR) en de Metaverse vragen om nieuwe benaderingen. Volgens de European Communication Monitor moet je als communicatieprofessional 4 cruciale vaardigheden ontwikkelen.

Terug naar overzicht

Recent verscheen er een nieuw trendrapport van de European Communication Monitor (ECM). Daarin worden 4 uitdagingen naar voren geschoven die het succes van (interne) communicatie in het komende decennium zullen beïnvloeden:

1/ De mogelijkheden van nieuwe technologie en data benutten
2/ Nieuwe competenties en rollen voor communicatieprofessionals ontwikkelen
3/ Je publiek bereiken en beïnvloeden in een hypergeconnecteerde wereld
4/ Relaties opbouwen in tijden van desinformatie en wantrouwen

 

In dit artikel gaan we dieper in op uitdaging #3: je publiek bereiken en beïnvloeden in een hypergeconnecteerde wereld.

Digitale realiteit

Media en communicatiemiddelen hebben vandaag een wereldwijd bereik en verbinden culturen en samenlevingen over de hele wereld. Ze zorgen voor een hyperverbonden wereld waarin communicatie niet alleen mensen en organisaties met elkaar verbindt, maar ook de omgeving zelf wordt waarin we leven. Door de alomtegenwoordigheid van informatie wordt het publiek bereiken en beïnvloeden tegelijkertijd gemakkelijker en moeilijker.

Uit de ECM cijfers blijkt dat in heel Europa sociale media beschouwd worden als het veruit belangrijkste kanaal om stakeholders en het brede publiek aan te spreken (87,6%). Gevolgd door online communicatie via websites, e-mails en internet (82,1%), face-to-face communicatie (82,1%) en het verspreiden van nieuws via online massamedia (80,0%). Een versneld gebruik van mobiele toestellen en de afname van gedrukte media werd tien jaar geleden al verwacht (ECM 2014) en dit is juist gebleken.

Alle kanalen zijn belangrijk. ‘Omnichannel’, het inzetten van alle beschikbare media, is een nieuw modewoord. Maar een toenemend belang van face-to-face in combinatie met de komst van het digitale doet verwachten dat de behoefte aan menselijke interactie alleen maar zal toenemen.

Visuele skills nodig

De communicatiewereld waarin we leven is een visuele samenleving geworden. Communicatieprofessionals zijn het volgens ECM hier roerend mee eens – 94,4% van de respondenten in de ECM 2017 was van mening dat visuele communicatie belangrijker zal worden voor Europese organisaties.

Professionals geven echter toe dat, naast het maken van foto’s (wat iedereen met een smartphone tegenwoordig denkt te kunnen), hun vaardigheden voor een goede productie vrij beperkt zijn. Professionele foto’s maken, online video’s opnemen, infographics, online animaties of 3D-ruimtes creëren, zijn skills die veel communicatoren in Europa ontberen.

Goed kunnen schrijven in je eigen taal heeft altijd bovenaan de lijst gestaan van competenties die vereist zijn om het communicatievak uit te oefenen. Schriftelijke geletterdheid zal worden aangevuld met visuele geletterdheid.

Nieuwe rol voor communicatieprofessionals

De toenemende digitalisering en het stijgende belang van visuele communicatie zal volgens het ECM-rapport de samensmelting van communicatiedisciplines versterken. De grenzen tussen interne en externe communicatie vervagen en medewerkers worden de belangrijkste media-gatekeepers.

Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat communicatiecompetenties, die ooit voorbehouden waren aan specialisten, worden veralgemeend tot iets wat iedereen nodig heeft. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor communicatieprofessionals om coaches en trainers te worden, niet alleen van het topmanagement, maar van de hele organisatie.

Benieuwd naar alle inzichten? Download het volledige ECM-trendrapport.

 

Volgende keer belichten we de laatste uitdaging: Relaties opbouwen in tijden van desinformatie en wantrouwen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Vacature: Head of Corporate Communication

SERIS Security is op zoek naar een visionaire Head of Corporate Communication om de communicatiestrategieën, waaronder interne en externe...
Lees meer

Vacature: Corporate Communications Specialist

Om haar missie en continue groei te ondersteunen, zoekt SERIS Security een zeer bekwame Corporate Communications Expert om haar dynamisch team te...
Lees meer