Het atomium-model: Wat is de rol van interne communicatie binnen de organisatie?

Interne communicatie is de centrale spil van de organisatie. Of zoals Peter Op de Beeck het voorstelt in zijn boek ‘Strategisch Verbinden’, is interne communicatie de centrale bol van het Atomium die het die het geheel sterker maakt dan de som der delen. Het Atomium-model is een interessante benadering, maar wat betekent dat nu voor jou als interne communicatiespecialist?

Terug naar overzicht

Unieke positie  

Als je goed kijkt naar het Atomium, zie je dat de centrale bol midden in het geheel staat, maar geen deel uitmaakt van de vierhoeken die de andere bollen samen vormen. Die acht andere staan voor de verschillende afdelingen of departementen in een klassieke organisatie: directie, productie, logistiek, sales en marketing, personeelszaken, IT, juridisch en financiële dienst en aankoop. Het niet onder een bepaalde afdeling zitten zorgt voor bewegingsvrijheid en geeft ons de kans om op de eerste rij te zitten.  

Deze unieke positie van interne communicatie zorgt dat jij als communicatiespecialist opereert “waar het gebeurt”. Zo weet je als geen ander wat er gaande is op de werkvloer. Je hebt dus de perfecte positie als brug tussen de verschillende afdelingen.  

Verbinden door dialoog  

Ook in het Atomium slaat de middelste bol de brug naar de ander bollen. Dankzij die verbindingen, is het geheel sterker dan elke bol apart. Dit staat symbool voor het verbindende karakter van interne communicatie. Het houdt de constructie samen en zorgt voor de wisselwerking en dialoog tussen verschillende afdelingen.  

Want in elke afzonderlijke afdeling vind je een slechts een deel van het DNA van de organisatie terug. Pas wanneer je alle afdelingen samenlegt en de puzzel tot een geheel maakt, zie je de volledige organisatie tot zijn recht komen.  

Interne communicatie heeft de rol om die verschillende delen te verbinden en de bruggen te bouwen die het geheel zo sterk maakt. Jij zorgt dat de organisatie één missie, visie, identiteit en waardenpakket uitstraalt.  

Dat doe je door medewerkers en departementen met elkaar in contact te brengen en onderling in dialoog te laten gaan. Zo ontstaat er een sfeer van vertrouwen, veiligheid en begrip voor elkaar. We zetten dan ook maximaal in op het behouden van die sfeer. 

Vinger aan de pols  

Iedereen verbinden is natuurlijk een stevige uitdaging. Dat houdt in dat je contacten moet hebben binnen alle lagen van de organisatie: directie, leidinggevenden, mensen op de werkvloer, zowel de huidige medewerkers, interimarissen, stagiairs, onderaannemers etc. Hierbij moet je natuurlijk ook rekening houden met wat er buiten de organisatie gebeurt, bij de externe partners, zoals klanten, leveranciers, overheden, ect.  

Daarenboven mag je ook het grotere geheel niet uit het oog verliezen. Dat wil zeggen dat je bij al wat je doet, het DNA van de organisatie en de identiteit moet koppelen. Om hier sterk in je schoenen te staan moet je goed op de hoogte zijn en blijven van de strategische richting die de organisatie inslaat. 

Vertrouwensband  

Het bouwen en onderhouden van een vertrouwensband met iedereen zorgt dat je meteen ziet, voelt en hoort wanneer er een bepaalde afdeling of departement het niet eens is met het organisatieverhaal. Als zo’n dingen je snel ter ore komen, kan je onmiddellijk bijsturen. Daar ligt onder andere de grote meerwaarde van interne communicatie. 

Meer te weten komen over het strategisch inzetten van interne communicatie? Bekijk het boek ‘Strategisch verbinden’.