6 manieren om te weten te komen wat er leeft in jouw organisatie

Het Nederlandse communicatiebureau Involve bracht in 2021 een whitepaper uit over hoe je te weten kan komen wat er leeft in jouw organisatie en wie daar het voortouw in kan nemen. Voor ons lijkt dat vanzelfsprekend de interne communicatiespecialist te zijn. We haalden uit het whitepaper 6 methodes die je kunnen helpen.

Terug naar overzicht

1/ Thermometer interviews

Korte, informele gesprekken met een doorsnede van collega’s. Voorbeeld vragen: hoe werkt het eigenlijk met X (project of verandering)?, wat vind je van X?, wat vind je belangrijk met  betrekking tot X?, hoe zou X bij  jullie werken?   

2/ Participerende observatie: meedoen in het dagelijkse werk.

Waar je op kunt letten: wat houdt het werk in en hoe voelt het werk? Hoe helpen mensen elkaar in het werk? Hoe lossen mensen problemen op? Hoe ziet een  normale dag eruit? Hoe en waarover praten mensen?   

3/ Observatie: meekijken in het dagelijkse werk.

Waar je op kunt letten: wat doen  mensen? Hoe zien hun dagen en hun bezigheden en hun context  eruit? Hoe komen ze binnen? Hoe ziet hun agenda eruit? Hoe  wisselen ze informatie uit? Wat is de toon van de communicatie? Waar hebben ze het over? Hoe  reageren ze op speciale of  onverwachte gebeurtenissen? Hoe ziet de omgeving eruit?   

4/ Panel: regelmatig (online) raadplegen van  representatieve groepen. 

Voorbeeld vragen: wat vinden jullie van X (project of verandering)? Hoe zou X voor jullie  werken? Welke oplossingen zien  jullie voor X?   

5/ Focusgesprekken: in gesprek met groepen mensen.

Dit  onderscheid zich van een panel door een  wisselende samenstelling van de groep.
Voorbeeld vragen: hoe kijken jullie  aan tegen X? En wat herken je van wat anderen daarover zeggen? Wat vinden jullie belangrijk met  betrekking tot X en wie vindt nog iets heel anders? Wie herkent dat? Hoe zou X bij jullie werken en hoe dan precies? 

6/ Surveys: Bestaande of nieuwe enquêtes of polls

Voorbeeld vragen: is met betrekking tot X, A, B, C, of D van toepassing? Welke oplossing met  betrekking tot X zou het beste  kunnen werken (A, B, C, of D)?   

Welke methoden je selecteert, hangt af van de  beschikbare tijd (bijvoorbeeld het afnemen van  een survey is minder tijdsintensief dan observeren), de omstandigheden (bijvoorbeeld  hybride werken kan participeren compliceren), en je persoonlijke voorkeur (de één gaat heel gemakkelijk een thermometer interview aan, de ander organiseert  liever een focusgesprek). 

Meer weten? 

Wil je het volledige whitepaper lezen en te weten komen hoe je dat concreet aanpakt? Download dan hier het whitepaper