Medewerkersbereidheid meten: de sleutel tot succesvolle verandertrajecten

Verandering roept vaak gemengde reacties op bij medewerkers. Terwijl sommigen nieuwe uitdagingen enthousiast omarmen, hebben anderen meer moeite om hun vertrouwde routines op te geven. Het succes van verandertrajecten hangt sterk af van de veranderingsbereidheidsscore in je organisatie. Door die te meten, kan je de interne communicatie erover aanzienlijk verbeteren.

Terug naar overzicht

Hoe werkt de veranderingsbereidheidsscore?

Stel: een middelgrote onderneming staat op het punt een omvangrijke IT-systeemupgrade door te voeren. Vooraf peilt het projectteam naar de bereidheid van de medewerkers tegenover de aanstaande verandering. Aan de hand van een enquête schotelt het team de medewerkers gerichte vragen voor over:  

 • hun begrip van de noodzaak van de verandering; 
 • hun overtuiging in de voordelen van de verandering;  
 • hun vertrouwen in de capaciteit om de verandering door te voeren; 
 • hun algemene bereidheid om de verandering actief te ondersteunen. 

 

Elke vraag heeft meerdere antwoordopties met een score van 1 (zeer laag/negatief) tot 5 (zeer hoog/positief). De gemiddelde score van alle bevraagde medewerkers is 3,5 op 5. Dat duidt op een matig positieve houding ten opzichte van de verandering, maar ook ruimte voor verbetering. 

Het veranderingsmanagementteam kan de inzichten uit de bevraging gebruiken om specifieke behoeften te identificeren die extra communicatie, training of ondersteuning vergen om de veranderingsbereidheid te vergroten.  

Hoe ga je met de inzichten aan de slag?

1/ Pak concrete bezorgdheden aan

Uit de bevraging blijkt dat medewerkers twijfelen aan hun capaciteit om zich aan het nieuwe IT-systeem aan te passen. Dit is een direct signaal om de interne communicatie aan te passen. Je kan bijvoorbeeld gerichte communicatiecampagnes opzetten rond de opleiding van medewerkers over het nieuwe systeem, het verstrekken van stapsgewijze handleidingen of het organiseren van trainingssessies. 

2/ Stel gerichte communicatieplannen op

Door de scores verder uit te splitsen kan je gerichte communicatieplannen ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften van verschillende medewerkersgroepen. Medewerkers die bijvoorbeeld lager scoren op ‘vertrouwen in de capaciteit om de verandering door te voeren’, kan je extra ondersteunen aan de hand van persoonlijke coaching of mentorprogramma’s. 

3/ Meet de effectiviteit van je communicatie

Door de veranderingsbereidheidsscore geregeld te meten, kan je de effectiviteit van je communicatie-inspanningen opvolgen. Als de score stijgt, is je aanpak succesvol. Als ze stagneert of daalt, is er nog ruimte voor verbetering. 

Conclusie 

De veranderingsbereidheidsscore is een krachtig middel om de interne communicatie rond change-trajecten in je organisatie te verfijnen. Als je begrijpt hoe je medewerkers tegenover verandering staan, kan je gericht actie ondernemen om: 

 • weerstand te verminderen; 
 • betrokkenheid te verhogen; 
 • de kans op succesvolle verandering te vergroten. 

 

Het voorbeeld van de IT-systeemupgrade illustreert hoe een strategische benadering van de veranderingsbereidheidsscore het pad effent naar effectievere communicatie en een vlotte transitie voor alle betrokkenen. 

Voorbeeld enquête

 • Op een schaal van 1 tot 5, hoe duidelijk is de motivatie achter de geplande IT-systeemupgrade voor jou? 
 • Hoe overtuigd ben je dat de IT-systeemupgrade positieve gevolgen zal hebben voor je werk? 
 • Heb je het gevoel dat je over de nodige vaardigheden en ondersteuning beschikt om vlot de switch te maken naar het nieuwe IT-systeem? 
 • In welke mate ben je bereid om de nodige inspanningen te leveren om de overgang naar het nieuwe IT-systeem soepel te laten verlopen? 

 

Elke vraag heeft meerdere antwoordopties met een score van 1 (zeer laag/negatief) tot 5 (zeer hoog/positief). Nadat je de enquête hebt afgenomen, aggregeer en analyseer je de scores om de totale, gemiddelde veranderingsbereidheidsscore te bepalen.