7 redenen om aan de slag te gaan met employee generated content

Employee Generated Content (EGC) is een fijne manier om medewerkers van alle afdelingen te betrekken bij het creëren van content voor je organisatie. Bij deze manier van content maken leg je het initiatief voor de creatie van content volledig bij de medewerkers, dat heeft verschillende voordelen, zowel voor jou als voor de medewerkers zelf.

Terug naar overzicht

1) Het bevordert de communicatie tussen medewerkers, teams en departementen

EGC biedt medewerkers de gelegenheid om samen te werken aan projecten en inhoud te creëren. Daarnaast bevordert het open communicatie tussen afdelingen die anders misschien minder contact met elkaar hebben. Verder komt de boodschap ook beter aan, omdat mensen hun peers sneller gaan vertrouwen dan een CEO. Het resultaat is een meer samenhangende organisatie die beter als één team kan werken.

2) Het vergroot de employee engagement

Medewerkers inzetten bij het creëren van content voor het bedrijf vergroot hun betrokkenheid en interesse in de organisatie. Dit komt omdat het hen een gevoel van eigenaarschap geeft en hen de kans biedt om hun expertise en ideeën te delen. Dit kan ook leiden tot een groter gevoel van trots en waardering voor het werk dat ze doen.

3) Het versterkt kennisdeling binnen de organisatie

Door de bestaande kennis te centraliseren in bijvoorbeeld een videoreeks, win je aan efficiëntie en vermijd je dat de kennis, die over verschillende documenten op verschillende plaatsen is opgeslagen, verloren gaat. EGC biedt medewerkers de mogelijkheid om hun expertise en kennis, die misschien nergens neergeschreven staat, te delen met hun collega’s.

4) Het vermindert druk op de communicatieafdeling

EGC kan de druk op de communicatieafdeling verminderen om alle inhoud te produceren en te distribueren. Door medewerkers te betrekken bij het creëren van inhoud, kunnen communicatieprofessionals tijd vrijmaken voor andere belangrijke taken binnen de organisatie.

5) Het bouwt sterkere relaties tussen medewerkers onderling

Het samenwerken aan EGC-projecten kan leiden tot sterkere relaties tussen medewerkers, omdat de samenwerking een intens, interactief proces is. Dit kan bijdragen aan een positievere werkcultuur en een meer samenhangende organisatie.

6) Het biedt een nuttig en nieuw perspectief

Medewerkers hebben vaak een unieke kijk op de organisatie en de branche waarin ze werken. Hen betrekken bij de productie van content kan leiden tot nieuwe ideeën en een ander perspectief op de zaken.

7) Het boost de moraal en versterkt de connectie met de organisatie

EGC kan bijdragen aan het verbeteren van de moraal en het gevoel van verbondenheid van medewerkers met de organisatie en bijkomend ook hun eigen imago te bouwen.