De communicatiekwadranten: een praktische gids voor de interne communicator

Het vierkwadrantenmodel van vonk brengt de dagelijkse taken van internecommunicatieprofessionals in kaart en benadrukt hun strategische rol binnen de organisatie. Met dit model identificeer je die vaardigheden die je helpen om de toenemende verwachtingen rond interne communicatie, individueel of als team, te beantwoorden.

Terug naar overzicht

Een model voor IC-professionals

In de moderne bedrijfswereld leeft meer dan ooit het idee dat interne communicatie een cruciale factor is om betrokkenheid en engagement van medewerkers te stimuleren. Bovendien hebben zaakvoerders en CEO’s steeds grotere verwachtingen van hun communicatieteam: zij moeten niet alleen operationeel uitblinken, maar ook strategisch bijdragen aan de toekomst van de organisatie.

In dat licht introduceerde vonk in 2016 de vier communicatiekwadranten in het boek ‘Interne Communicatie tot de 4de macht’, geïnitieerd door Martine Van Driessche. Dat model identificeert het actieterrein van de IC-professional en benadrukt de noodzaak van een rol die verder reikt dan louter operationele taken​​.

4 kernactiviteiten

Het vierkwadrantenmodel is gerangschikt langs 2 assen: ‘korte termijn versus lange termijn’ en ‘operationeel versus strategisch’. Die indeling leidt tot een definitie van 4 kernactiviteiten in interne communicatie: informeren, verbinden, betrekken, en veranderen.

De verdeling toont aan dat je als IC-professional niet alleen moet focussen op informeren, maar ook actief inzetten op verbinden en betrekken om uiteindelijk strategische verandering en reputatiemanagement op lange termijn te ondersteunen​​.

Praktische gids

Vonk ging met het model aan de slag en ontwikkelde een praktische gids met aandacht voor de essentiële competenties van de interne communicator. De gids dient als handleiding om huidige en toekomstige activiteiten kritisch te evalueren. Je kan het model gebruiken om je acties en ontwikkelingsplannen te bekijken en die vaardigheden en opleidingen te identificeren die je helpen om je doelen te bereiken, individueel of als team.