Must read – Communicatie als bindkracht, 10 uitdagingen voor de communicatieprofessional

Eric Goubin, wetenschappelijk medewerker bij Kortom en onderzoeker en docent bij de hogeschool Thomas More getuigt in zijn nieuwe boek over zijn geloof in de bindende kracht van communicatie. In het boek geeft hij tien invalshoeken die daarbij helpen. Wij halen er de drie meest in het oogspringende uit.

Terug naar overzicht

1/ Het communicatiekompas: waarom communiceren we eigenlijk?

We moeten weg van de waan van de dag, en veel meer inzetten op strategische communicatiedoelen, vindt Goubin. Dat betekent helder hebben wat je wil bereiken, wat je als communicatieafdeling wel en wat niet doet. Schrap wat niet(s) bijdraagt tot de doelen. 

Ontwikkel evenwicht in je tijdsbesteding. Hoe doe je dat? Leg vast hoeveel tijd je aan wat besteed. Daarbij maakt Goubin onderscheid in vaste tijd (je normale dienstverlening) , actuali-tijd (issues en crisis), priori-tijd (ruimte voorzien voor dingen die je wil ontwikkelen) en extra tijd (alles wat de capaciteit overstijgt).  

2/ Collectief communicatief: de hele organisatie communicatief sterker maken

Door de nieuwe digitale technologieën spelen alle medewerkers een rol in de communicatie van een organisatie. Wat is dan de taak van de communicatieafdeling? Voor Goubin is het aan de communicatiespecialisten om medewerkers en leidinggevenden te begeleiden in het communicatief sterker maken van de organisatie. Inspiratie vindt hij bij een onderzoek van Lund University, die zeven bouwstenen voor een communicatieve organisatie ontwikkelden. Centraal staat het benadrukken van de communicatierol van het management en het inzetten op dialoog en participatie. 

3/ Je communicatiebaan overleven

Tijdens corona zagen we de groeiende erkenning van het belang van communicatie en -medewerkers. Heel fijn, maar de tijdsgeest legt ons heel wat druk op. De ene crisis volgt op de andere en de communicatiestromen gaan continu door.  Hoe hou je dat leefbaar? Goubin geeft deze tips. 

  1. Baken af en prioriteer. Durf ‘neen’ te zeggen. 
  2. Neem tijd om te reflecteren en terug te blikken. 
  3. Detecteer en beheers jouw energielekken. Doe een tijdje aan tijdsregistratie. 
  4. Verzorg jezelf. Focus op wat mogelijk is in plaats van op wat niet kan. 
  5. Organiseer hulp. Zet een intern netwerk op en leg verantwoordelijkheden waar ze thuishoren. 
  6. Doe desnoods een reset. Let dus op voor de gouden kooi. 
  7. Kom uit je kot en zoek contact met vakgenoten. 

 

Met vonk heb je daar het perfecte platform voor ????. 

Wil je meer weten over de 10 belangrijkste uitdagingen voor communicatiemedewerkers? Bestel het boek ‘Communicatie als bindkracht’ van Eric Goubin op de website van Politeia.