Waarom inhoud belangrijker is dan design bij het bouwen van een website

eFlavours is het bureau dat de nieuwe site van vonk heeft ontwikkeld. We praten met Paul Verbist over de stappen die nodig zijn vooraleer je echt kan beginnen met het bouwen van een website.

Terug naar overzicht

Vaak wordt de lancering van een website of intranet als de eindstreep beschouwd, terwijl dit in werkelijkheid slechts het begin is. “Een site is geen statisch gegeven, maar een dynamisch platform dat voortdurend moet evolueren om aan de veranderende eisen van de gebruikers te voldoen”, weet Paul Verbist, projectmanager en zaakvoerder van eFlavours, een digital agency uit Antwerpen.“

 

Een goede website begint met het grondig begrijpen van de behoeften van de gebruikers. Dit vraagt een strategisch voortraject waarbij de dialoog met stakeholders centraal staat. Hiervoor gaan we in gesprek met zoveel mogelijk stakeholders via workshops en gespreksrondes om een gedeelde visie te vormen”, aldus Paul Verbist.

Eerst denken en dan doen. Jammer genoeg is niet elke klant daarvan overtuigd en wordt die stap wel eens overgeslagen. Een valkuil vindt Paul, want een website moet niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook functioneel, met oog voor de gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI). Dit omvat ook de structuur van de site. Een goede structuur is de basis voor een site met lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Het doel is immers ervoor te zorgen dat de informatie op de website overeenkomt met de behoeften en verwachtingen van de gebruiker, waardoor de kans op conversie en klantbetrokkenheid wordt verhoogd.

Inhoud staat centraal

Voor Paul moet dan ook de inhoud van een website centraal staan. “We zijn ervan overtuigd dat je een website bouwt rond de inhoud en niet andersom. Wij zijn absoluut tegen het bouwen van een lege doos waar nadien de klant zijn inhoud moet ingieten.”

Dus eerst een goed beeld krijgen van die inhoud en dan pas een concept in een mockup gieten. Zo’n mockup is een klikbaar visueel hulpmiddel om de pagina-indeling, de interface-elementen en de navigatie uit te tekenen. “De grafische uitwerking komt pas na deze fase”, weet Paul. “Op dat moment vragen we ook aan de klant om reële content aan te leveren, zodat er geen onverwachte problemen opduiken met lengte van teksten en niet-passende elementen in het design.”

Open source technologie

Eens de grafische uitwerking is voltooid wordt met de technische bouw van de backend van de site gestart. “Ook hier is het belangrijk om op maat van de behoeften van de klant te werken. Mensen die de site beheren moeten dat vlot kunnen doen en waar nodig zelf dingen kunnen aanpassen.”

eFlavours werkt met open source technologie zoals WordPress. “Het voordeel is dat deze technologie blijft evolueren. Er zit immers een community achter die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Wij zorgen er voor dat de klant vrijheid heeft, maar beperken enigszins door heel custom te werken en de speelruimte te beperken. Zo blijft het project consistent en performant. Zeker wanneer er veel mensen aan een project sleutelen is het belangrijk dat er één partij met kennis van zaken de lijnen uitzet of waakt overde huistijl.”

Inhoudelijk sterk, met een goede interface, vlot navigeerbaar op alle devices en snel, dat is voor Paul de essentie van een goede site. “Die laadsnelheid van een site wordt wel eens vergeten”, weet Paul. “Maar wist je dat de resultaten van Google Search sterk afhankelijk zijn van de snelheid van de site?”

Partnership opbouwen

Voor Paul is het belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen met een klant. “Vandaar dat het voortraject, het goed aanvoelen van de behoeften van de eindgebruiker zo belangrijk is”.

Als middelgroot bureau gaat eFlavours er ook prat op dat ze flexibel kunnen inspelen op de behoeften van hun klanten. “Daarom is het voor ons essentieel dat de technische kennis in huis zit en we een beroep kunnen doen op een breed netwerk van designers en grafici voor de creatieve uitwerking. Maar de technische expertise in WordPress en Drupal zit bij onze vaste medewerkers. En daarnaast kunnen we met ons zusterbedrijf Avalanche ook een volledige digital marketing service aanbieden.”

eflavours.be