Veranderingen begeleiden in 8 stappen

Veranderingen zijn bij veel organisaties een constante. Een veranderproces tot een goed einde brengen is geen sinecure. Hoe zorg je dat het verandertraject de meeste slaagkans heeft? En wat kan je doen om het de veranderingen draagvlak te geven? Het Kotter change model, ontwikkeld door John Kotter, geeft je een houvast in 8 stappen.

Terug naar overzicht

1 urgentie creëren

Het veranderproces begint met het creëren van urgentie bij alle betrokken medewerkers. Aantonen waarom deze verandering nodig is zorgt dat er van bij het begin meer draagvlak is voor de verandering. Communiceer hier duidelijk en overtuigend. Zorg voor zowel rationele als emotionele argumenten. Die laatste zijn een sterke drijvende kracht achter verandering. Verlies hierbij de ‘What’s in it for me’ niet uit het oog.

2 een leidende coalitie oprichten

Door medewerkers te betrekken in het veranderproces vergroot het draagvlak. Het loont dus om een projectgroep op te richten rond de aankomende verandering. Medewerkers uit alle lagen en functies van de organisatie samen aan tafel zetten om te co-creëren rond het verandertraject zorgt voor een betrokken kerngroep die je later kan inzetten als klankbord en als goede voorbeelden verder in het traject.

3 een nieuwe visie creëren

Alle neuzen in dezelfde richting krijgen zorgt dat de verandering vlotter verloopt. Ontwikkel een visie, met daaraan een sterke strategie gekoppeld. Bouw hieraan in samenwerking met de leidende coalitie uit fase twee om de visie acceptabel te maken voor alle medewerkers.

4 draagvlak creëren

Communiceer over de visie maak ruimte voor dialoog. Ga aan de slag met de feedback die daaruit volgt. Angsten en bezorgdheden aanpakken en wantrouwen beperken verhelpt een eerste weerstand al meteen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor managers. Zij moeten zorgen dat de medewerkers zich veilig voelen binnen de veranderingen en duidelijk communiceren.

5 obstakels verwijderen

Factoren die de veranderingen dwarsbomen moet je zo goed mogelijk elimineren. Je kan hier niet zonder sterke betrokkenheid en inzet van de top. Ook andere factoren binnen de organisatie moeten bekeken worden: is de werkplek ingericht voor de verandering? Zijn de tools die gebruikt worden hieraan aangepast?

6 korte termijn successen creëren

Zijn er medewerkers die gedrag vertonen dat de verandering omarmt? Zijn de eerste doelstellingen behaald? Zet dat dat zeker in de kijker. Door quick wins snel te belonen, geef je erkenning aan de mensen die dicht bij het veranderproces staan en stimuleert anderen om hun voorbeeld te volgen.

7 verbeteringen consolideren

Een veranderproces is een werk van lange adem. De eerste kleine successen zetten je op weg naar een succesvol proces, maar betekenen nog niet dat het proces succesvol wordt afgesloten. Het loont om binnen de verandering te blijven zoeken naar verbeteringen. In kaart brengen wat wel en niet goed werkt en het proces hieraan aanpassen zorgt dat de successen zich blijven opstapelen en de verandering zich kan verankeren in de organisatie.

8 veranderingen borgen

De verandering verankeren in de organisatie zorgt dat het een onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Opdat dat kan gebeuren, moeten de normen en waarden binnen het bedrijf overeenkomen met de inhoud van de visie en moet het gedrag dat medewerkers stellen hierop aansluiten. Het helpt om hier regelmatig over te evalueren, de dialoog over vooruitgang te blijven ondersteunen en te blijven zoeken naar verbeterpunten.